NAŠE STUDIA V ČESKÉ REPUBLICE

OTEVŘETE VLASTNÍ STUDIO BODY CLUB


Veďte své vlastní studio EMS tréninků ve franšízovém modelu.

EMS studio vedené dle franšízových podmínek je promyšleným způsobem na eliminaci vysokých bariér vstupu na trh a umožňuje tak vést podnikání s nízkými vlastními vstupními náklady . Ty se pohybují (v závislosti na náročnosti rekonstrukce vybraného prostoru) mezi 700 - 800 tisíc kč, s návratností investice mezi 6-12 měsíci.

Povrchová plocha místnosti od 80m2

Nízké vlastní náklady odvíjející se dle výběru prostoru studia a náročnosti jeho přípravy.

Radíme ve výběru vhodného prostoru včetně jeho umístění, projektu, rekonstrukce, vybavení až po otevření.

Zpřístupníme vám marketingové materiály

Podělíme se s vámi o naše znalosti z oblasti vedení podnikání a získávání klientů

Udělíme vám neustálý přístup k vědomostem z oblasti vedení EMS tréninků

PODPORA, WEB, REZERVAČNÍ SYSTÉM

MARKETING, VĚDOMOSTI A SPRÁVA

Franšíza je ověřeným způsobem na bezpečné uložení vašeho vlastního kapitálu a hotovým konceptem podnikání, zaručující rychlou návratnost investice. Jako poskytovatel franšízy vám nabízíme plné know-how a komplexní podporu v každé etapě vedení studia.

Při spolupráci s námi získáte:

Plné marketingové zázemí

Celostátní propagační kampaň a marketingové materiály

Hotové internetové stránky vašeho studia, kompaktní se značkou BODY CLUB impulse training

Grafické materiály 

Věcné znalosti:

Certifikovaná školení trenérského personálu z teorie a praktického vedení osobních EMS tréninků                  

Úvodní školení z vedení statického a dynamického tréninku

Školení personálu z oblasti obsluhy a udržení prémiového klienta

Příprava na první zkušební trénink s prémiovým klientem

Rezervační systém propojený s webem.

Administrativní podpora:

Komplexní nástroje pro vedení dokumentace:

podmínky spolupráce se studiem, osobní dotazníky pro nové klienty, karta kontraindikací k tréninku

Neustálá věcná praktická podpora v oblasti podnikání ze strany odborníků z rozsahu EMS tréninků během trvání franšízové smlouvy

Pozvání k účasti na pravidelných setkáních majitelů studií BODY CLUB – učte se od nejlepších a rozvíjejte tak své studio!

Staňte se součástí sítí partnerských studií!

Pro více informací nás kontaktujte

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.